fbpx

THÔNG TIN CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

– Hình thức giáo dục/chứng chỉ:

♦ Trung học (lớp 5-12)

♦ Chứng chỉ tốt nghiệp: Abitur (A-levels)

– Liên kết: toàn cầu, thành viên quốc tế của Round Square, thành viên của WLSA

– Tổng số học sinh: 265

– Số học sinh nội trú: 135

– Sĩ số 1 lớp: 6 đến 20 học sinh

– Số lượng trong 1 nhóm của trường nội trú: 10 đến 40

– Đồng phục: không

– Các dịch vụ giáo dục bổ sung: gia sư cho toàn bộ các môn học

– Bài tập về nhà: được giám sát

– Chương trình đào tạo ngôn ngữ:

♦ Ngoại ngữ thứ nhất: Anh

♦ Ngoại ngữ thứ hai: La-tinh hoặc Pháp

♦ Ngoại ngữ thứ ba: Pháp hoặc Tây Ban Nha

– Các hoạt đông ngoại khóa/nhóm học tập/hướng dẫn/hội thảo: nghệ thuật, thủ công, thể thao, âm nhạc, kịch

– Nơi ở: phòng đôi và một vài phòng đơn

– Lịch sinh hoạt:

♦ 7:00: báo thức và ăn sáng

♦ 7:30: tập trung buổi sáng

♦ 8:00-12:30: học trên lớp

♦ 13:45-15:15: học trên lớp, làm BTVN, chơi thể thao, hội thảo

♦ 15:30-18:30: chơi thể thao, hội thảo hoặc học trên lớp

♦ 18:30: ăn tối

♦ 19:15-20:00: tự học (có quản lí) hoặc các hoạt động buổi tối

– Chi phí:

♦ Chi phí hàng năm: 43,860 EUR

♦ Chi phí bổ sung:

+ Phí đăng ký: 500 EUR

+ Chi phí khác (tiền tiêu vặt, chi phí cần thiết cho thời gian học và giải trí): 3,000 EUR

Dịch: Eurolink Team

Nguồn: landheim-ammersee.de

(Bài viết cập nhật lần cuối vào tháng 10/2020)

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Bình luận

Bình luận

error: Content is protected !!
0902.213.245
%d bloggers like this: