fbpx

THÔNG TIN CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hình thức giáo dục/chứng chỉ:

 • Trung học (lớp 5-12)

 • Chứng chỉ tốt nghiệp: Abitur (A-levels)

Liên kết: toàn cầu, thành viên quốc tế của Round Square, thành viên của WLSA

Tổng số học sinh: 300Số học sinh nội trú: 200

Sĩ số 1 lớp: 15 đến 18

Số lượng trong 1 nhóm của trường nội trú: 10 đến 40

Đồng phục: không

Các dịch vụ giáo dục bổ sung: gia sư cho toàn bộ các môn học

Bài tập về nhà: được giám sát

Chương trình đào tạo ngôn ngữ:

 • Ngoại ngữ thứ nhất: Anh

 • Ngoại ngữ thứ hai: La-tinh hoặc Pháp

 • Ngoại ngữ thứ ba: Pháp hoặc Tây Ban Nha

Các hoạt đông ngoại khóa/nhóm học tập/hướng dẫn/hội thảo: nghệ thuật, thủ công, thể thao, âm nhạc, kịch

Nơi ở: phòng đôi và một vài phòng đơn

Lịch sinh hoạt:

 • 7:00: báo thức và ăn sáng

 • 7:30: tập trung buổi sáng

 • 8:00-12:30: học trên lớp

 • 13:45-15:15: học trên lớp, làm BTVN, chơi thể thao, hội thảo

 • 15:30-18:30: chơi thể thao, hội thảo hoặc học trên lớp

 • 18:30: ăn tối

 • 19:15-20:00: tự học (có quản lí) hoặc các hoạt động buổi tối

Học phí:

 • Tiểu học: 3050Euro/tháng

 • Ernst-Reisinge-Gymnasium: 289Euro5/tháng

 • Julius-Lohmann-Gymnasium: 3200Euro/tháng

 • Phí nhập học (chỉ đóng 1 lần): 500Euro

 • Phụ phí: 500Euro

 • Thanh toán trước cả năm học sẽ được giảm 2%

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể cập nhật thông tin trên Website, Fanpage hoặc liên hệ trực tiếp đến Eurolink Education.

 

Dịch: Eurolink Team

Nguồn: http://www.landheim-schondorf.de/

Bình luận

Bình luận

0902.213.245
%d bloggers like this: