fbpx

THÔNG TIN CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hình thức giáo dục/chứng chỉ:

 • Trung học (lớp 5-12)

 • Chứng chỉ tốt nghiệp: Abitur (A-levels)

Liên kết: Mexico

Tổng số học sinh: 340

Số học sinh nội trú: 50

Sĩ số 1 lớp: trung bình 17

Số lượng trong 1 nhóm của trường nội trú: trung bình 8 đến 10

Đồng phục: không

Các dịch vụ giáo dục bổ sung: ngoại ngữ tiếng Đức

Bài tập về nhà: có giám sát

Chương trình đào tạo ngôn ngữ:

 • Tiếng Anh (lớp 5)

 • Tiếng Pháp hoặc La-tinh hoặc Tây Ban Nha (lớp 7)

Các hoạt đông ngoại khóa/nhóm học tập/hướng dẫn/hội thảo: thể thao, kịch, mộc, trượt tuyết, cưỡi ngựa và nhiều hơn nữa

Nơi ở:

 • Phòng đôi

 • Phòng đơn theo từng trường hợp cụ thể

Lịch sinh hoạt:

 • 7:20: ăn sáng

 • 8:00-16:00: lên lớp, bao gồm nghỉ giải lao, ăn trưa và các hoạt động ngoại khóa

 • 16:30: tự học hoặc giải trí

 • 18:45-19:15: ăn tối

 • 19:30-22:00: giải trí hoặc các hoạt động ngoại khóa

 • 22:00: ngủ nghỉ

Học phí: 1500 đến 1900Euro/tháng

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể cập nhật thông tin trên Website, Fanpage hoặc liên hệ trực tiếp đến Eurolink Education.

 

Dịch: Eurolink Team

Nguồn: http://www.grovesmuehle.de/

Bình luận

Bình luận

0902.213.245
%d bloggers like this: