fbpx

THÔNG TIN CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

– Hình thức giáo dục/chứng chỉ:

♦ Trung học lớp 5-12

♦ Chứng chỉ tốt nghiệp: Abitur (A-levels)

– Liên kết: Moscow/nước Nga

– Tổng số học sinh: 145

– Số học sinh nội trú: 75

– Sĩ số 1 lớp: 16 đến 20 học sinh

– Số lượng trong 1 nhóm của trường nội trú: 10 đến 14 học sinh

– Đồng phục: không

– Các dịch vụ giáo dục bổ sung:

♦ Gia sư cho toàn bộ các môn học

♦ Các lớp học thêm, đánh vần và tập đọc

– Bài tập về nhà:

♦ Lớp 5-6: làm tại lớp

♦ Lớp 7-10: được giám sát trong giờ tự học buổi chiều

♦ Lớp 11-12: tự học cá nhân

– Chương trình đào tạo ngôn ngữ:

♦ Anh/La-tinh/Pháp

♦ Anh/Pháp

♦ Anh/La-tinh

– Các hoạt đông ngoại khóa: thể thao, các lớp học hát và chơi nhạc cụ, xem phim và dự hòa nhạc

– Nhóm học tập/hướng dẫn/hội thảo: nhóm học tập hàng tuần cho từng môn học chính, hỗ trợ và hội thảo cho các môn thể thao, lịch sử trường, nấu ăn

– Nơi ở:

♦ Lớp 5-10: phòng đôi

♦ Lớp 11-12: phòng đơn

– Lịch sinh hoạt:

♦ 7:10: tập trung buổi sáng, ăn sáng

♦ 7:55-13:05: học trên lớp

♦ 13:15: ăn trưa

♦ 14:25-16:00: học trên lớp hoặc tự học

♦ 16:15-17:30: hướng dẫn tự học

♦ 18:30: ăn tối

– Học phí:

♦ Chi phí hàng năm: 33,600 EUR

♦ Chi phí bổ sung:

+ Phí đăng ký: 500 EUR

+ Tiền đặt cọc: 8,400 EUR

+ Chi phí khác (tiền tiêu vặt, chi phí cần thiết cho thời gian học và giải trí): 3,000 EUR

Dịch: Eurolink Team

Nguồn: http://www.max-rill-gym.de/

(Bài viết cập nhật lần cuối vào tháng 10/2020)

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Bình luận

Bình luận

error: Content is protected !!
0902.213.245
%d bloggers like this: