fbpx

THÔNG TIN CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hình thức giáo dục/chứng chỉ:

 • Tiểu học

 • Trung học (lớp 5-12)

 • Chứng chỉ tốt nghiệp: Abitur (A-levels)

Liên kết: Là đối tác với nước Anh, Pháp và Ba Lan

Tổng số học sinh: xấp xỉ 330

Số học sinh nội trú: 100

Sĩ số 1 lớp: trung bình 18

Số lượng trong 1 nhóm của trường nội trú: trung bình 10 đến 12

Đồng phục: không

Các dịch vụ giáo dục bổ sung: Lớp học bồi dưỡng theo nhóm hoặc gia sư

Bài tập về nhà: được giám sát

Chương trình đào tạo ngôn ngữ:

 • Tiếng Anh (lớp 5)

 • Tiếng Pháp/La-tinh (lớp 6)

Các hoạt đông ngoại khóa: rạp hát, nghệ thuật, âm nhạc, làm gốm, chế biến gỗ, nhảy, Judo, leo núi, bắn cung, cưỡi ngựa

Nơi ở: có phòng đôi và đôi khi có phòng đơn

Lịch sinh hoạt

 • 7:30-12:40: học trên lớp

 • 15:45-16:30: các lớp học cơ sở (theo nhóm hoặc cá nhân)

 • 16:30-18:00: làm BTVN

 • 18:45-19:30: nghỉ ngơi

Học phí:

 • Lớp 1-6: 2160Euro/tháng

 • Lớp 7-9: 2225Euro/tháng

 • Lớp 10-12: 2275Euro/tháng

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể cập nhật thông tin trên Website, Fanpage hoặc liên hệ trực tiếp đến Eurolink Education.

Dịch: Eurolink Team

Nguồn: https://schloss-schule.de/

Bình luận

Bình luận

0902.213.245
%d bloggers like this: