fbpx

THÔNG TIN CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

– Hình thức giáo dục/chứng chỉ:

 Tiểu học

 Trung học (lớp 5-12)

 Chứng chỉ tốt nghiệp: Abitur (A-levels)

– Liên kết: Là đối tác với nước Anh, Pháp và Ba Lan

– Tổng số học sinh: 330

– Số học sinh nội trú: 100

– Sĩ số 1 lớp: trung bình 17

– Số lượng trong 1 nhóm của trường nội trú: trung bình 10 đến 12

– Đồng phục: không

– Các dịch vụ giáo dục bổ sung: Lớp học bồi dưỡng theo nhóm hoặc gia sư

– Bài tập về nhà: được giám sát

– Chương trình đào tạo ngôn ngữ:

 Tiếng Anh (lớp 5)

 Tiếng Pháp/La-tinh (lớp 6)

– Các hoạt đông ngoại khóa: rạp hát, nghệ thuật, âm nhạc, làm gốm, chế biến gỗ, nhảy, Judo, leo núi, bắn cung, cưỡi ngựa

– Nơi ở: có phòng đôi và đôi khi có phòng đơn

– Lịch sinh hoạt:

 7:30-12:40: học trên lớp

 15:45-16:30: các lớp học cơ sở (theo nhóm hoặc cá nhân)

 16:30-18:00: làm BTVN

 18:45-19:30: nghỉ ngơi

– Chi phí:

Chi phí hàng năm: Lớp 9: 37,850 EUR; Lớp 10 – 12: 38,850 EUR

 Chi phí bổ sung:

+ Phí đăng ký: 450 EUR

+ Tiền đặt cọc: 4,050 EUR

+ Bảo hiểm: 540 EUR/năm

+ Chi phí khác (giám sát vào ngày cuối tuần/các ngày nghỉ lễ ngắn, các hoạt động cuối tuần, di chuyển ra sân bay): 5,440 EUR

Dịch: Eurolink Team

Nguồn: https://schloss-schule.de/

(Bài viết cập nhật lần cuối vào tháng 10/2020)

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Bình luận

Bình luận

error: Content is protected !!
0902.213.245
%d bloggers like this: